ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

Ülkemizde çalışma hayatının işleyişine yönelik yapılan araştırmalar ve bilimsel tartışmalar, insanımızın istikrarlı ve müreffeh koşullarda çalışmasına zemin hazırlarken, işletmelerde ise yaşanacak verim artışı ile birlikte gelen kalite ve sürdürülebilir maliyetler, küresel pazarlarda rekabetçi olmalarını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda çalışma hayatı ile ilgili akademisyenlerin ortaya koymuş olduğu eserler, ekonomik hayatın ve toplumun gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. “Çalışma Hayatının Bilimsel Penceresi” adıyla ortaya çıkan bu eser, örgüt kültürü, esnek çalışma, klasik metotlarda elektronik ticaretle yaşanan dönüşüm, İşverenler, çalışanlar ve tüketici üçgeninde etik ve bağlılık konularını kapsayan özgün bilimsel çalışmalar ve alan araştırmalarından oluşmaktadır. Bilime ve genç araştırmacılara katkı sağlayacağına inandığımız bu eser altı bölümden oluşmaktadır.

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

 • EDİTÖR:
 • ÖĞR. GÖR. K. HAKAN DERİN
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. OSMAN TUĞAY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE ŞAHİN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞÜKRÜ DOKUR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY ÖZKAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR UĞUR
 • ÖĞR. GÖR. DR. SALİHA EMRE DEVECİ
 • ARŞ. GÖR. DR. IŞIK ALTUNAL
 • ARŞ. GÖR. DR. MÜRSEL GÜLER
 • ISBN: 978-625-7279-48-2