EĞİTİM VE TİCARET KONULARINA AHİLİK PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ

Batı medeniyeti sivil toplum kavramı ile 17. ve 18. yüzyılda tanışırken; Ahilik teşkilatı 13. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasının sivil toplum örgütü ile tanışmasını sağlamıştır. Batı coğrafyası insanı köle gibi gören ve onun emeğini alabildiğince sömüren bir üretim organizasyonu içerisindeyken, Ahilik teşkilatı hem üreten hem de tüketenin hakları olduğunu kabul eden, adaleti, iyiliği, karşılıklı saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı gözeten, ihtilafları ise iç denetim yolu ile çözen bir organizasyon kurmuştur.