ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE YABANCILAŞMA

Teknolojik değişme konusu, sosyal bilimler alanında geçmişten günümüze önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır. Her dönemin kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gereken değişim dinamikleri mevcuttur. Teknolojik değişme, ekonomik gelişme, toplumsal kalkınma ve sosyal değişmeyi sağlayarak topluma olumlu etkilerde bulunmakla beraber, hem günlük hayatta hem de çalışma hayatında bireysel ya da sosyal boyutta, psikolojik, sosyal ve ekonomik bir takım sorunlara da yol açabilmektedir.