NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

12. yüzyılda yaşadığı bilinen Nizâmî Gencevî’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kendi eserlerinde yer alan bilgilere göre ve son araştırmalara göre doğum tarihinin 1141-1142 yıllarında olduğu tahmin edilmektedir. UNESCO 1141 yılını esas alarak, doğumunun 850. yılını “Nizâmî Yılı” ilan etmiştir. Doğum yeri olarak bazı kaynaklarda Tefreş ve Kum belirtilmektedir. Bunun yanında babasının Gence’ye yerleştiği ve Nizâmî’nin burada doğduğu genel kabul edilen bilgidir. Eserinde yer alan bilgiye göre babasının adı Yusuf’tur. Bazı kaynaklarda Fars şairi olarak yer alsa da Azerbaycan kaynaklarında Türk asıllı olduğu yer alır. Bir kısım araştırmacılar Kıpçak, bir kısım araştırmacılar ise Oğuz boyuna mensup olduğunu savunur. Kıpçak olan Afak adlı eşinden 1174 yılında oğlu Muhammed dünyaya gelmiştir.