ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR I

Dünya nüfusunun hızla artmaya devam ettiği günümüzde insan ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi ile paralel olarak teknolojinin de gelişimiyle sanayileşmenin artması ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlenmesiyle tüm dünyada çevre sorunları artmış ve doğal kaynaklara ulaşmada sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır. Bu amaçla, günümüzde atık azaltımı, atıklar ve yan ürünlerin tekrar kullanımı, daha az atık oluşumuna sebebiyet veren daha temiz üretim proseslerinin kullanılması vb. uygulamalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede hazırladığımız, çevresel problemlerin çözümünde uygulanan güncel teknolojilerden bahsetmekte olan kitabımızın, sizler için faydalı bir kaynak teşkil etmesini umuyoruz.