ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIĞIR İŞLETMELERİNİN HAYVAN REFAHINA GÖRE SIRALAMASI

Her türlü durumda belirli kriterlere göre alternatifler arasından en iyiyi seçme süreci karar verme olarak adlandırılır. İşletmelerin ve kişilerin karar verme süreçlerini doğru olarak yönetip, etkili ve isabetli kararlar almaları çok önemlidir. Karar vermeyle ilgili olan problemlerin çözümünde, problemin ve mevcut verilerin türüne göre birçok farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri veri kaynaklarından gelen bilgiyi derlemek, yorumlamak ve karar verme değerlerine göre eldeki alternatifleri sıralamak, gruplandırmak veya aralarından seçim yapmak için, en iyi uzlaşıcı çözüme ulaşmayı amaçlar. Günümüzde işletmeler, çok büyük miktarlarda veri üretmektedir. Bu veri içinde yararlı ve anlamlı bilgilere ulaşmakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Artan veri ve bu verilerin yararlı bilgiye dönüşmesine duyulan ihtiyaç, işletmelerin ÇKKV tekniklerini kullanmasında etkili olmuştur.