ÖRGÜTLERDE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Bu araştırma, özellikle rekabet avantajı elde etmek isteyen ve ekonomik performansı yüksek tutarken çevreyi ve doğal kaynakları da düşünen işletmelerin uygulamaları gerektiği düşünülen yeşil düşüncenin bir tezahürü olarak kabul edilebilecek olan yeşil insan kaynakları yönetiminin (Yeşil İKY) ortaya çıkışını ve gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Yeşil İKY, literatürü son dönemlerde gelişmeye başlayan ve halen teorik ve pratik yönlerden gelişime açık olduğu düşünülen bir düzeydedir. Kitabın, insan kaynakları yönetimi, sürdürülebilirlik ve yeşil insan kaynakları yönetimi literatürüne önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir.