COVID-19 DÖNEMİNDE İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI

COVID-19 pandemisi günümüz koşullarında dünyadaki hemen tüm ülkeleri ve bütün sektörleri etkilemiş durumdadır. Bu nedenle, COVID- 19 koşullarında iktisadi, idari ve sosyal bilimler alanlarında yeni ve güncel çalışmalar gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kitap çalışmasında da iktisadi, idari ve sosyal bilimlerde altı farklı alanda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yer verilmiştir. Bu doğrultuda kitabımızda; “Yönetim” alanına ilişkin olarak “Covid-19Kapsamında Alınan Tedbirlerin Afet Yönetimi Açısından Analizi”, “Örgütsel Davranış” alanına yönelik olarak “Covid-19 Sürecinde Kadın Çalışanların İş-Aile Yaşam Dengesi(Sizliği)”, davranış bilimleri alanında “Covid 19 Salgınına Yönelik Bazı Davranışların Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi”, sağlık yönetimi alanında “Covid- 19 Nedeniyle Hastane Yatışlarda Refakatçilerin Durumunun İncelenmesi”, güvenlik bilimleri alanında “Covid-19 Salgını ve Almanya Güvenlik Politikalarındaki Etkisi” ve turizm alanında “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Sürdürülebilir Turizm Üzerindeki Muhtemel Etkileri” isimli bilimsel çalışmalara yer verilmiştir.

COVID-19 DÖNEMİNDE İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI

 • EDİTÖRLER:
 • DR. CAFER ŞAFAK EYEL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN GÜN
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. MERAL ERDİRENÇELEBİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ERTÜRK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLCAN AZİMLİ ÇİLİNGİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLİN YAZICI ÇELEBİ
 • UZM. DR. HACER EFNAN MELEK ARSOY
 • DR. ÖMER SARAÇ
 • BEDRİ ŞAHİN
 • ISBN: 978-625-7687-66-9