SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR II

Globalleşen günümüz dünyasında kanıtlanmış gerçek bilginin üretilmesi ve yayınlaması büyük önem arz etmektedir. Üretilen bilimsel yayınların bilim insanlarına ulaştırılması bilimsel dergiler ve kitaplar vasıtasıyla olmaktadır. Sağlık Bilimlerinde Güncel Başlıklar II adlı kitabımızda; Konjenital kalp hastalıklarında hemşirelik bakımı, Veteriner hekimlikte alternatif tıbbi yaklaşımlar, Vücut sıvıları ve ödem çeşitleri, Vertebra eğrilikleri, Büyüme hormonu, Serbest radikallerin yaşlanma üzerine etkisi, son dönemdeki yaklaşım modelleri ve Diyabetüs mellitus ve Anti-diyabetik bitkiler gibi konularda genel bilgiler ve son dönemdeki yaklaşım modelleri anlatılmıştır. Kitap bölümleri sağlık bilimleri alanında çalışan bilim insanları için son derece önemli bilgileri derleyen bilimsel çalışmaların sonuçlarını içeren raporlardır.