DENİZEL KOMPOZİTLER

“Denizel Kompozitler” kapsamında İngilizce çok sınırlı kaynak bulunmakta olup, Türkçe herhangi bir eser hazırlanmamıştır. Kitap; ağırlıklı olarak, yüksek süratli bot, yat ve gezinti teknesi benzeri deniz araçları ile ekipmanlarının ana yapım malzemesi olarak kullanılan kompozitlere odaklanırken, teorik hesaplamalar yanında, çok daha geniş bir şekilde bu malzemelerin deneylere ve tecrübelere dayanan özelliklerine de ayrıntılı olarak yer vermektedir. Dolayısıyla, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine aldıkları dersler yanında ödev, proje ve tez aşamalarında destek sağlaması ve uygulama örnekleriyle ışık tutması hedeflenmiştir. Kitapta, denizel kompozitlerin üretimleri, özellikleri ve yaygın uygulamaları hakkında ayrıntılı örneklere yer verildiğinden, sektörde görev yapan teknik personel ve yöneticiler için olduğu kadar sektöre yeni katılanlar/katılacaklar için de önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca denizel kompozitler konusunda, alanında yetkin bilim insanlarının güncel akademik çalışmalarının bir seçkisi olacak bu kitabın, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü akademik çalışmalar yürüten akademisyenlere yönelik bir eser olması da hedeflenmiştir

DENİZEL KOMPOZİTLER

ISBN: 978-625-8213-73-7