DENİZLİ’ DE EKONOMİK YAPI VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Gittikçe hızlanan ve yaşamın her alanını etkisi altına alan küreselleşme, ekonomik yapıyı, mekânsal düzeni dönüştürmekte, sosyo kültürel yapıyı büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle büyük kentlerde, yüzyıllardır sürdürülen kültürel yaşam tarzları, ekonomik dönüşümle birlikte büyük ölçüde değişip, özgünlüğünü kaybetmekte ya da tamamen yok olmaktadır. Bu yok oluşa, kentler kadar hızlı olmasa da küçük yerleşimlerde dahil olmaya başlamaktadır. Bu çalışma; henüz kaybolmadan, özgünlüğü bozulmadan küçük yerleşimlerde yaşanan kültürel özellikleri kayda alabilmek üzere başlatılmıştır.

DENİZLİ’ DE EKONOMİK YAPI VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

  • ÖĞR. GÖR. ÖZGE ÜNVER DİRLİK
  • PROF. DR. S. EVİNÇ TORLAK

 

  • ISBN: 978-625-7897-72-3