ÖN LİSANS TOKSİKOLOJİ

oksikoloji: ilaç, zehir ve diğer maddelerin canlı yapı ve çevreyle ilgili etkilerini inceler. Özellikle 20’nci asrın ikinci yarısından itibaren kimya bilimi ve endüstriyel gelişmelere paralel olarak toksikoloji de hızla gelişmiştir. Endüstriyel faaliyetler, tarımsal uygulamalar (yapay gübre ve pestisidler), deterjan kullanımının artması, petrol taşımacılığı, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, araç trafiğindeki artış, nükleer denemeler ve nükleer kazalar ile çevreye yayılan zehirli maddelerin miktarı artmıştır. Böylece, tüm dünyada, doğal denge, çevre ve çevre sağlığı için sürekli tehdit oluşturan tehlikeli bir ortam oluşmuştur.

ÖN LİSANS TOKSİKOLOJİ

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESI İBRAHİM AKTAŞ
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. ÖMER KILIÇ
  • DR. ÖĞR.ÜYESİ İBRAHİM AKTAŞ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDAT BİLGİÇ