SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR I

Akademik çalışmalarda özellikle sağlık bilimlerinde multidisipliner yaklaşım kaçınılmazdır. Sağlık alanında tanı, teşhis, tedavi başlıklarının iyileştirilmesi ve canlıların yaşam kalitesinin artırılması amacı ile ilgili bilim dallarının bir arada çalışması sorunların çözüme kavuşturulması ve farklı seçeneklerin sunulabilmesi, farklı pencerelerden konunun ele alınarak çözüm üretilebilmesi ile multidisipliner çalışmalar büyük önem arz eder.