KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME

Konut, çok sayıda çalışmanın odağında ve içeriğinde kendine yer edinmiştir. Bu çalışmalar, literatürde çoğunlukla kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri şeklindedir. Ayrıca, konuta dair çalışmaları inceleyen, değerlendiren, analiz eden ve eleştiren çalışmalarda bulunmaktadır. Bu eleştirel yapıtların çoğunluğu, “kitap incelemeleri” başlığı altında toplanmaktadır. Kitap incelemeleri, literatürde yavaş yavaş artmaktadır ve araştırmaların içeriğini oluşturmaktadır. Kitap incelemelerinin, ele aldığı eseri eleştirdiği kadar, yazarını ve içeriğini tanıtan bir görevi de bulunmaktadır. Bununla birlikte, kitap incelemesi çalışmalarının içeriği incelendiğinde, hazırlayan yazara göre çeşitlilik gösterdiği anlaşılmakta, böylece tek bir yöntemden bahsetmek zor görünmektedir. Bu çalışma kapsamında, lisans düzeyinde verilen bir ders muhtevasında, konuta dair yazılan kitaplara yönelik incelemelerin analizi yapılmakta, bu incelemelerin eksik ve doğru tarafları açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma sonucunda, bundan sonra hazırlanacak kitap incelemelerine yönelik bir yöntem çözümlemesi ortaya konulmaktadır. Çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerine teşekkürü bir borç bilirim.