DIŞ SİYASİ OLAYLARLA İLGİLİ TBMM’NİN GİZLİ OTURUM GÖRÜŞMELERİNDE KIBRIS (1974 )

1571 yılında Kıbrıs’ın fethinden hemen sonra adada Osmanlı hâkimiyetinin sağlanması, adanın şenlendirilmesi ve ekonomik yönden geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır. Türklerin 1571 yılından itibaren adaya gelişleri ile beraber adalet tesis edilmiş,

fetihle birlikte Kıbrıs’ın tüm yerli halkına basta dinî sahada olmak üzere tam bir serbestlik tanınmış, Türklerle diğer toplumların siyasal ve sosyal eşitliğinin korunması için gayret sarf edilmiştir. Akdeniz’de, deniz ticaret yolları üzerinde yer alan Kıbrıs adası, taşıdığı ekonomik ve stratejik özellikleri nedeniyle tarih boyunca Akdeniz’i hâkimiyeti altına almak isteyen birçok devletin ele geçirmek istediği önemli adalardan biridir. 1517 yılında Mısır’ın, 1521’de Rodos adasının fethiyle Doğu Akdeniz’in hâkimiyeti için yapılan fetih hareketleri, Kıbrıs adasının fethiyle son bulmuş ve Akdeniz, bir Türk denizi haline gelmiştir.