DİVANDAN ZAMANA

Edebiyat, toplumun ve çağın izlerini taşır. Ait olduğu toplumun geçirmiş olduğu bütün toplumsal serüveninitelikli bir edebi metin üzerinden takip etmek mümkündür. Toplumun aynası olması, bir yandanedebiyatın sanat ve estetiği dikkate almasıyla öte yandan malzemesini insandan, insanın yaşadığı zaman ve mekândan almasıyla ilişkilidir. Edebi metinde hem bireyin bilinçaltındaki en ince ve gizil detaylarla ilgiliipuçlarına hem de toplumun kozmik kodlarına ait hususlara ulaşmak mümkündür. Bu yüzden edebiyatı diğer bilim dallarıyla ilişkili okumak, diğer disiplinlerin alanlarıyla ilgili veriler elde edilmesini sağlarken öteyandan edebi metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Elinizdeki bu kitap toplam dört bölümden oluşmaktadır. Bölümler “Klasik Türk Şiirinde Karabâğ; Firdevsî-iRûmî’nin “Münâzara-i Seyf ü Kalem”iyle M. Rilke’nin “Kalem ve Kılıç” Öyküsünün Yazınsal Eleştiri Bağlamında Mukayesesi; Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği Romanında Afrikalı İmgesi; Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Çocuk ve Çocukluk Teması Üzerine” başlıklarını taşımaktadır.

DİVANDAN ZAMANA

  • EDİTÖR:
  • DOÇ. DR. ADNAN OKTAY
  • BÖLÜM YAZARLARI:
  • DR. MEHMET KAHRAMAN
  • DR. MUHAMMED FELAT AKTAN
  • DR. SAİT YILTER
  • CANAN AKBABA
  • YUSUF AKBABA
  • ISBN: 978-625-7636-80-3