DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNDE ÇALIŞAN PERFORMANSININ ROLÜ

Çalışanların örgüte olan bağlılıkları, örgütün hedeflerini gerçekleştirmesinde ve başarıya ulaşmasında önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmeler, örgütsel bağlılığı sağlayabilmek için çalışanlarının beklenti, istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamak ve bunları gerçekleştirmek zorundadır. Tüm bunlar yerine getirildiğinde her bir üye, örgüt için verimli olmaya ve etkili çalışmaya özen gösterecektir.