SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: Proaktif Kişilik, Akademik Özyeterlik ve Dijital Bağımlılık

Kişilerin davranış, tutum ve becerileri kişiliğe göre değişkenlik göstermektedir. Olayları önceden öngörerek, gerekli hazırlığını yapan, pasif değil aktif bir tutum sergileyen yani proaktif kişiliğe sahip bireylerin, eğitimde, özel ve iş hayatında daha başarılı oldukları bir gerçektir.