DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TÜRKİYE TALEBİNİN GELECEK TAHMİNİ ( Feed Forward / Bi-Lstm )

Küresel ölçekte enerji kaynağının arz ve talebi güncel bir sorun olarak sürekli karşılaşılan bir konudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik sürdürülebilirlik enerji arz güvenliği ile paralel bir seyir halindedir. Enerji telebi ise enerji arz güvenliğinin başlangıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle enerji tüketiminin tahmini ve dolayısıyla yönetimi mikro ve makro düzeyde büyük bir öneme sahiptir.