DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çağımız iletişim çağı. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin başdöndürücü hızı, iletişim becerisini ve olgusunu insan ilişkilerinin ve toplumların en temel ve belirleyici unsuru haline getirdi. Fakat iletişim teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin; doğrudan, yüz yüze ve birebir ilişkilerde hala belirleyici olan ve iletişimde başarıyı sağlayan, iletişim zekâsı ve geniş anlamda duygusal zekâ olmaya devam ediyor. Duygusal zekâ, tüm toplumu kapsayan bu özelliğinin yanı sıra toplumun hukuksal çerçevedeki ilişkilerinde yeni bir model olan arabuluculukta, başarıyı tamamen ve derinden etkileyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.