YÖNETİK YÖNETİM VE AHLAK MESELESİ

Pek çok yönetim teorisyenine göre 20. Yüzyıl yönetim olgusunun gerçek anlamıyla keşfedildiği, tüm sırlarının ortaya çıkartıldığı bir yüzyıldır. Onlara göre 20. Yüzyılda yönetim olgusu hem bilimsel temellere oturtulmuş, hem de yönetim uygulamalarında muazzam ilerlemeler kat edilmiştir. Bu çevreler 21. Yüzyıla girildiğinde bütün sırların çözülmüş olacağını, tek ve mutlak bir yönetim modelinin herkesçe kabul göreceğini öngörmekteydi. Oysa içinde yaşadığımız 21. Yüzyılda hem ideal bir yönetim modelinde uzlaşılamadığı ortaya çıkmış hem de yönetim için ortaya atılan teorilerin pek çoğunun yetersizliği gözler önüne serilmiştir. Bazı yönetim teorisyenlerinin

iddia ettiklerinin aksine yönetim olgusu 19. Yahut 20. Yüzyılda keşfedilmiş değildir. Kuşkusuz yönetim tarihi insanlık tarihi kadar eskidir ve insanlığın tarih boyunca göstermiş olduğu değişimlere bağlı olarak değişmekte yahut bizzat değişimlerin ana saikı olmaktadır. Dikkatli bir gözün kaçırmayacağı gerçek şudur; bugün her beş on yılda bir moda olan yönetim kurumlarının tamamı binlerce yıl önce dönemim dili ve gerçekliği içinde ifade edilmiş ve uygulanmıştır. Bugün yönetim ve organizasyon adına ortaya konan tüm tezlerin izleri tarihi vesikalarda, kutsal kitaplar, büyük liderlerin uygulamalarında yer almaktadır.

YÖNETİK YÖNETİM VE AHLAK MESELESİ

  • DR. HAMİT AKÇAY
  • ISBN: 978-625-7562-40-9