CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

Değişim ve yeniliğin en hızlı şekilde kendisini gösterdiği makro planda sağlık hizmetlerinde; mikro planda ise cerrahi bilimlerde, sağlıkta inovasyon konusu ile ilgili yeterli düzeyde, kapsayıcı ve holistik bir bakış açısı ile yazılmış eserlerin çok az sayıda olduğu söylenebilir. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışma ile cerrahi bilimler özelinde sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan inovatif yenilikler tarihsel bir perspektif içerisinde sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın hem konu ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturabileceği, hem de tıp öğrencileri, hekimler ve tüm sağlık profesyonelleri ile konu ile ilgili tüm paydaşlar açısından önemli bir kaynak eser olabileceği değerlendirilmektedir.

Kategoriler: Etiketler: