Eğitilebilir Zihinsel Kısıtlılığı Olan Çocuklar İçin UYARLANMIŞ EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARI ve SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ

Oyun çocuklar için çok önemlidir. Fakat özel gereksimli çocuklar için daha da önemlidir. Çünkü iyi planlanmış bir uyarlanmış eğitsel oyun uygulamaları, çocukların motorsal, duyuşsal-sosyal ve bilişsel alanlarda gelişimine katkı sunmaktadır. Uyarlanmış eğitsel oyunlar, özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkı sunduğu gibi doğal gelişim gösteren akranları ile bir araya gelecebilecekleri önemli bir araçtır. Bu kitapta uyarlanmış eğitsel oyunların özel gereksinimli bireyler için önemi ve sosyal beceri gelişimlerine etkisi bilimsel olarak ortaya konmuştur.