İklim Değişikliği ve Tarımda Dönüşüm

Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkması ve önümüzdeki yüzyılda devamı artık büyük ölçüde hem öngörülmekte hemde kabul edilmektedir. Bu küresel iklim dengesizliği başta sıcaklık ve yağış modellerini etkilemekte olup, diğer açıdan atmosferik bileşenler üzerinde de bazı etkilere sahip olacaktır. Bu durum insanları ve toplumları doğrudan etkileyecektir. Çünkü sıcaklık ve yağıştaki değişiklikler karasal su döngüsünde önemli değişikliklere neden olabilir. İklim değişikliği çatısı altında doğada yaşanan hızlı gelişim ve değişimler beraberinde bitkisel ve hayvansal üretimde dönüşümü ve dönüşümsel süreci hızlandırmaktadır. Bu süreçte yağmurların geleneksel başlangıcı, ekim tarihleri, yağış miktarları ve rejimi, aşırı hava olaylarının sıklığı gibi iklimsel değişimlerde yaşanan olaylar tarımda adaptasyonun üzerine dikkatleri çekerek iklimsel risklerin ve fırsatlarının yakın vadede daha iyi yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.