SOSYAL SERMAYE VE OKUL SOSYAL HİZMETİ Eğitim Başarısının Sosyal Belirleyicileri

Sosyal sermaye, bireyin toplumdaki kaynaklara erişimini sağlayan, ağ, güven ve norm bileşenlerinden meydana gelen ve bir ortaklığı niteleyen ilişkisel bir kelimedir. Sermaye; kültürel, ekonomik ve sosyal olarak sınıflara ayrılabilmektedir. Kökü çok eskilere dayansa da, yakın geçmişte popüler olmuş bir kavramdır. Sosyal sermaye bir insanın ne kadar fazla kişi tanırsa, sosyal ağının o kadar geniş olacağı ve böylece kaynaklara daha kolay ulaşabileceğini savunmaktadır.