EĞİTİM ALANINDA GÜNCEL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR V

“Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar” serisinin yeni bir basımıyla tekrar karşınızdayız. Önceki kitaplara benzer şekilde, bu kitap eğitime ilişkin yeni araştırmaları geniş bir bakış açısıyla bir arada incelemeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, bu kitapta kapsamı özel eğitimden antropolojiye; öğretimi etkileyen faktörlerden öğretmen yetiştirme modellerine uzanan özgün araştırmalara yer verilmiştir.