TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ-III

Tüm canlılar varlığını devam ettirebilmek için yenilenme ve adaptasyona ihtiyaç duyar. İnsanlar varlığını devam ettirmede kendi soyunun yanı sıra diğer türlere de katkı sunmaktadır. Sağlık bilimleri insanlık tarihi boyunca var olmuştur. Sağlıkta her zaman bir arayış ve bilinmezi bulma sürekliliği içerisindedir. İnsanların çoğu bu konuyu her zaman merak etmiş ve bazı konuları deneyimlemiş ve son yüzyıllarda da bunları kayıt altına almıştır. Kayıt altına alınmayan deneyimlerin bir anlamı ve bir sürekliliği de yoktur. Sağlık daima gelişim içinde olmuştur ve bundan sonrada gelişmeye devam edecektir.