EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyasında eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Her geçen gün üretilen yeni bilgi, yöntem ve tekniklerin öğretim sürecinde yerini alması sayesinde, eğitim camiasında ve genel olarak toplumda formal eğitim-öğretim faaliyetlerinin söz konusu gelişmelere yöndeş biçimde güncelleştirilmesi gerektiği bilinci oluşmaktadır. Bu nedenle eğitimin daha da kaliteli olması adına yeni yaklaşımlar, öğretim yöntemleri, yeni yönelimler eğitim alanında ön plana çıkmaktadır. Günümüzde içerisinde bulunduğumuz dönemde eğitimin gereksinimleri değişmiş ve öğretim sadece bir kurum içerisinde gerçekleştirilmenin çok ötesine taşınmıştır. Bu durum da öğrenci, öğretmen ve öğretmen adayları için yaşamsal bilginin ve becerinin önemi artmıştır. Bireylerin hayat boyu yaşamlarında sahip olabilecekleri statüleri eğitimleri sırasında kazanmış oldukları beceriler ile ilişkili olduğu aşikardır. Eğitim-öğretim sürecinde anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesinde çeşitli sınıf içi etkinliklerden yararlanılması gerekmektedir. Bu sürecin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçeklerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu nedenle her konunun değerlendirilmesinde konunun içeriğine uygun ölçme araçlarının kullanılması gerekir.

EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • EDİTÖRLER:
  PROF. DR. ABUZER AKGÜN
 • DR. HATİCE GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. ADNAN KAN
 • PROF. DR. ALİ GÜL
  PROF. DR. SAKİNE SERAP AVGIN
  DOÇ. DR. YEKTA GEZGİNÇ
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM ÖZTÜRK
  ARŞ. GÖR. EMİNE BOZKURT POLAT
  ARŞ. GÖR. GÜL ŞEBNEM ALTUNER ÇOBAN
 • ARŞ. GÖR. HATİCE KARA
  ELİF GÖMLEK
  HALİL ERSİN AVCI
  HÜLYA SADIK YILMAZ
  ORUÇ ALİ UĞUR
  TUĞBA ÖZDEMİR
 • ISBN: 978-625-7636-55-1