EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR

“Eğitime Tarihsel, Teknolojik ve Yönetimsel Yaklaşımlar” adıyla edite ettiğimiz bu eser eğitim bilimleri alanında önemli bir boşluğu dolduracak niteliğe sahiptir. Eğitimin tarihsel serüveninin bilinmesi kat edilen yolu anlayabilmek açısından kıymete sahiptir. Tarih birey, toplum ve grupların geçmişini ele alan bir bilim olarak önemli iken, eğitim tarihi de eğitimdeki geçmişi ele almayı gerekli kılan bir eğitim alt disiplini olarak öne çıkar.