ÇOĞULCU LİDERLİK

Liderlik, başkalarını etkileme ve onlara yön verme sürecidir. Bu süreç oldukça karmaşık olup birçok makro ve mikro değişken tarafından şekillenmektedir. Özge bir ifadeyle liderliğin etkililiğini belirleyen birçok etmen bulunmaktadır. Liderliğe dair farklı tanım ve yaklaşımlar olmasına rağmen özü itibarıyla liderlik belli amaçlar gerçekleştirmek için insanları harekete geçirme sanatıdır. Bu bağlamda çeşitli sesleri ve liderlik bakış açılarını karar vermeye tamamen dâhil etmek için tasarlanmış, göreceli olarak yeni bir yaklaşım ve liderlik çerçevesi olan “çoğulcu liderlik”, okullarda liderlik süreçlerini ve liderlerin rolünü düşünmemiz için yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Farklılıkları kabul eden, insanlara saygı duymayı temel ilke kabul eden, yenilik ve yaratıcılığa önem vererek takım çalışmasına dayalı model oluşturan, çeşitliliğe değer veren, önceliği farklılıklardan öğrenme olan çoğulcu lider, bugünün oldukça karmaşık hale gelen değişim ortamında başarı için gerekli bir liderlik modelidir. Bu kitapta, çoğulcu liderlik ile ilgili genel bir çerçeve sunulmuş ve okullardaki liderlik süreçleri bu bağlamda incelenmiştir.