AÇIK, UZAKTAN VE ÇEŞİTLİ DİSİPLİNLERLE EĞİTİM

“Açık, Uzaktan ve Çeşitli Disiplinlerle Eğitim” adıyla hazırlanan bu eser, özellikle COVID 19 Pandemisi sürecinde önem arz eden meseleler üzerine yapılan araştırmalardan oluşmaktadır. Toplumsal yaşamda önemli olan toplumsal kurumlardan biri olan eğitim, hayata hazır olmayanları hayata hazırlanması fonksiyonunu ifa etmektedir. Bu bağlamda her çağda ve hayatın her döneminde eğitim insanları ve toplumları organize etmek ve geliştirmek için önemli olan konu başlıklarından olmuştur.