EKONOMİ VE SOSYAL POLİTİKA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE İNCELEMELER: TEORİ, POLİTİKA, YÖNTEM VE YANSIMALAR

Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikalar ile birey, devlet ve işletmeler etkilenmektedir. Bu etkilenme, ekonomik birimlerin gücüne göre farklılık gösterir. Ekonomide vergi, teşvik ve maliye politikaları toplumsal barış ve adaletin sağlanmasını temin etmelidir. Ancak bireylerin algı, davranış ve yaklaşımlarındaki farklılık, hastalık, engelli olma gibi durumları ile sosyal adaletin sağlanabilmesi için devlet tarafından sosyal politika uygulamaları gerekir. Böyleceekonomik sistem içinde makro politikalar ile uyumlu sosyal politikaların uygulanması gerekir.