ENERJİ AÇISINDAN YULAF

ünyada artan nüfusun enerji talebinin karşılanması büyük önem arz etmektedir. Fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin yüksek maliyetli olmasının yanı sıra çevresel sorunlar oluşturması durumu insanları yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönlendirmektedir. Özellikle evsel atıklar, endüstriyel atıklar, bitkisel ve hayvansal atıklar biyogaz tesislerinde dönüşümleri sağlanıp elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılabilmektedir. Organik atıkların biyogaz tesislerinde belirli prosesler sonrası elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılması atıkların metan emisyonu gibi olumsuz çevresel etkilerini engellemektedir. Yulaf, insan ve hayvan beslenmesi açısından önemli bir bitkidir. Dünyada yulaf bitki artıkları potansiyel enerji değerleri ülkeler arası karşılaştırılması gerçekleştirilmiş olup, Türkiye’de yulaf bitki artıklarının potansiyel enerji değerlerinin iller arası kıyaslaması yapılmıştır.

ENERJİ AÇISINDAN YULAF

ISBN: 978-625-8323-03-0