ENDÜSTRİDE DİJİTALLEŞME ÖRNEKLER

Dijitalleşme endüstride yönetimden üretime birçok uygulama alanına sahiptir. Ama kullanılan ya da kullanılmak istenen dijital sistemler hakkında çok sınırlı bilgiye sahip olmamız ile elde edilecek fayda da sınırlı olmaktadır. Bu eksikliğe bir çözüm olarak derlediğimiz bölümlerden oluşan kitabımızda uzman araştırmacılar tarafından okuyucuya yazılım, donanım ve örnek çalışmalar ile kapsamlı bir kitap sunuluyor.