ENFLASYON, FAİZ VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

Bretton Woods Sistemi’nin yıkılması ile birlikte dünyada ekonomik ve sosyal birçok yapısal değişim meydana gelmiştir. Ticari ve finansal serbestleşme hareketliliğinin artmasıyla küreselleşme süreci derinleşmeye başlamıştır. Söz konusu süreçte enflasyon, faiz ve döviz kurları arasındaki ilişkiler çok önemli hale gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından makroekonomik dengenin sürdürülebilirliği için uluslararası parite koşullarının geçerliliğinin tespit edilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında uluslararası parite koşulları ampirik olarak test edilmiş, küreselleşme ve uluslararası para sistemi boyutunda değerlendirmeler yapılmıştır. Uluslararası finans literatürüne katkı sağlamak amacı ile çalışmanın başından sonuna kadar büyük bir sorumluluk ve özveride bulunularak önemli bulgular elde edilmiştir.