KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Ekonomi literatüründe devletin faaliyetleri ve varlığı konusunda temel iki farklı görüş söz konusudur. Bu görüşlerden birincisi Klasiklerin, devletin ekonomik faaliyette bulunmaması gerektiği görüşüdür. Aksi halde devletin ekonomik yaşama müdahalesinin ekonominin genel dengesini bozacağını savunurlar. İkinci görüş ise 1930’lu yıllarda ortaya çıkan Keynesyenler’in görüşüdür. Keynesyenler, devletin maliye politikaları ile ekonomik düzene müdahale etmesi gerektiğini savunurlar. Devletin ekonomiye müdahalesi, gerçekleştirdiği kamu harcamalarının miktarıyla ortaya koyulur. 1930’lu yıllardan günümüze kadar Keynesyen politikaları ile birçok ekonomide devletin rolü zamanla artmıştır. Kamu harcamalarının artışı, devletin ekonomideki rolünün arttığını göstermektedir.