Eskiçağ’da Kırşehir ve Çevresi

“Eskiçağda Kırşehir ve Çevresi” konulu bu çalışma ile bölgenin tarih öncesi ve tarihi çağlardaki durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Kırşehir ve çevresi, coğrafi konum itibariyle Anadolu’nun orta bölgesi durumundadır. Bu özelliği sayesinde Kırşehir, Anadolu’nun doğusundan batısına ve kuzeyinden güneyine gerçekleşen kültür akışını üstlenerek, eski medeniyetlerin bir kavşak yeri olmuştur. Kırşehir ve çevresi Orta Kızılırmak Havzasında, Kızılırmak ve kollarının suladığı topraklarda yer almaktadır. Bölge tarihöncesi çağlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bütün elverişli özelliklere sahipti. Bu yüzden de en eski çağlardan itibaren insanlığı buralara çekmiştir. İnsan yerleşimine son derece elverişli topraklarda yer almasının sonucu olarak Kırşehir ve çevresi Kalkolitik Çağın sonlarından günümüze kadar kesintisiz iskâna uğramıştır.