REFAH DEVLETİNE OECD VE TÜRKİYE YAKLAŞIMI

Ekonomide devletin rolüne ilişkin görüşler Antik Yunan uygarlığında Platon ve Aristo’ya kadar uzanmaktadır. Bu uzun tarihi süreçte bazen devletin rolünün artması bazen de zorunlu olmadıkça müdahale etmemesi gerektiği yönündeki görüşler, tahteravalli gibi bir dönem önem kazanmakta diğer dönem değerini yitirmektedir. Salgın hastalıklar insanlık tarihinde defalarca görülmüş olmasına rağmen tıbbi gelişmelerle son yüzyılda gündemden düşmüştür. Yaklaşık yüzyıllık bir aradan sonra 2019 yılında başlayan Covid 19 pandemisi gerek insanların iç dünyalarında gerekse de sosyal ilişkilerinde önemli sorgulamaları beraberinde getirdi. Bu sorgulamalardan devlet de muaf tutulmadı. Pandemi gibi ciddi bir sorun karşısında devletsiz bir çözümün mümkün olmadığı genel bir kabul gördü. Ekonomi paradigmasındaki bu değişim Refah Devleti kavramını tekrar gündeme getirdi.