FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2

Hizmet işletmelerinin ülke ekonomileri açısından önemi her geçen gün daha da artmakta olduğu için hizmet işletmeleri açısından mevcut tüketicileri elde tutabilmek, potansiyel tüketicileri etkileyebilmek ve arzulanan amaçlara ulaşabilecek pazar sunularına ilişkin değer yaratmanın ve farklılaşmanın yeni ve etkili yollarını arama baskısının arttığı düşünülmektedir. Fırsatlar, girişimcilik sürecinin kalbi olarak kabul edilir. Bir girişim ciddi çaba ister. Yeni bir girişim, bir fırsatı belirleme, değerlendirme ve kullanma başarısı, müşterilerin ihtiyaçlarını değer yaratan yeni yollarla karşılamaya bağlıdır. Aynı zamanda fırsatlar, pazarlama ve girişimcilik arasındaki bağlantı noktasında yer alır ve değer yaratan fırsatların nasıl fark edileceğini anlamak, müşterilerle sürdürülebilir bir ilişki için gerekli olan bir pazarlama yeteneğidir. Hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu ekonomilerde girişimci pazarlama sürecinden bahsetmek gerekir. Çünkü bir işletme için yenilikçilik ve birlikte değer yaratma süreçlerinde tüketicilerle yoğun bir şekilde ilgilenmek ve müşteriyi bir insan kaynağı olarak kullanmak pazarlamaya yönelik riskleri azalttığı düşünülmektedir.