TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR II

Bu eserde sizlerle obezite ve gastrointestinal sistem tümörleri hakkında güncel tedavi yaklaşımlarını paylaştık. Ayrıca hastaların yoğun bakımdan normal hayata geçiş sürecinde en önemli yeri alan weaning konusunda güncel yaklaşımları sizlere aktarmaya çalıştık.