EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLENDİRMELER

Alan eğitimindeki gelişmelere paralel bir şekilde ilerleyen eğitim araştırmaları alan yazını, Türk araştırmacıların son yirmi yılda artan sayıda çalışma ile boy göstermeye başladıklarına şahitlik etmektedir. Dolayısıyla, alan eğitimi çalışmalarını bir araya getiren ve bu sayede okuyucuların eğitim araştırmalarının son döneminde ortaya çıkan gelişmeleri güncel çalışmalar üzerinden fark edebilmelerine olanak sağlayacak kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle, bu kitapta fen eğitiminden okul öncesi eğitime, teknoloji eğitiminden müzik eğitimine uzanan geniş bir aralıkta yer alan teorik, uygulamalı ve derleme türünde çalışmalara yer verilmiştir. Farklı disiplinlerden gelen ancak eğitim bağlamında yolları kesişen bu çalışmaların okuyuculara özellikle bu bağlamda ışık tutması beklenmektedir.