FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

Her geçen yıl ortaya çıkan yeni hastalık etkenleri, farklı klinik tablolar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yeni gelişmelere imza atacak bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasının önemini ve ne denli gerekli olduğunu gözler önüne sermektedir. İnsanlığın yaşamında fark yaratacak, geçmişimizde iz bırakacak, bizi çağdaş yarınlara taşıyacak yegâne yol bilim ve ilim yoludur. Her yeni keşifle, bilgi deryasının derinlerinde henüz gün yüzüne çıkmamış gizemlerin ortaya çıkarıldığı her çalışma, her araştırma ve kaleme alınan her eser adeta bir hazine değerindedir.