GEROPSİKİYATRİK GÜNCEL KONULAR

Giderek yaşlanan dünyada yaşlılıkla ilişkili fonksiyon bozuklukları yaşam kalitesini, güvenliği ve sosyal hayatı önemli oranda etkilemektedir. Yaşlı bireyler sadece fiziksel sağlıklarını değil; psikolojilerini, spritüel iyilik hallerini, sosyalliklerini etkileyen yeni bir gelişimsel döneme girmektedirler. Öyle ki; yaşlılıkla ilişkili olsa da; her zaman yaşlanmaya bağlı ortaya çıkmayan bu fonksiyon kayıpları ya da değişiklikleri ‘’stigmatizasyon’’sebebi haline dahi gelebilmektedir. Tüm yaşlı bireylerin ‘’fonsiyonlarını kaybetmiş olduğu; duyusal, cinsel ya da sosyal açıdan tam bir yetersizlik gösterdikleri’’ düşüncesi de yaşlı bireylerin yardım aramalarını etkilemektedir.

Kategoriler: Etiketler: ,