ZİRAİ ARAŞTIRMALARDAKİ TRENDLER VE YENİLİKLER

Dünya nüfusunun hızlı artışıyla birlikte ortaya çıkan, insanların sağlıklı ve yeterli beslenme ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimde yapılan yenilikler önem kazanmıştır. Öte yandan, azalan tarım arazileri birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve gittikçe meydana gelen iklimsel değişimler daha verimli tarım ürünlerinin üretilmesini zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda bütün engellere rağmen, ürünlerin üretimden pazarlanmaya kadar geçen süreçte insan sağlığına zararlı olmayan çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar ile üretim yapmak dünya çapında büyük bir önem kazanmıştır. Nitekim, küresel bir sorun haline gelen pandemi süreci özellikle tarım sektörünün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu perspektifte tarım ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına daha fazla destekler sağlanmasıyla modern tarımda yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkmasına olanak sağlanmıştır.