SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİ GELİŞMELER

Hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumlar, artan rekabet koşullarında hastalarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için toplumsal ve ekonomik verileri gözönünde bulundurmaktadırlar. Sağlık kurumlarının güç koşullarda nitelikli sağlık hizmeti sunmaya çalışabilmeleri için güncel konuları takip eden, modern sağlık kurumları işletmeciliği uygulamalarını geniş bir bakış açısıyla değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu değerlendirmeleri yapabilmek için sağlık bilimlerinin farklı alanlarında çalışan nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadır.