FARKLI BİLİM ALANLARINDA GÜNCEL FARMAKOTERAPİK ÇALIŞMALAR

Tıp alanında çalışan bilim insanlarının ana hedefi hastalıkları iyileştirmek ve onları iyileştirecek en iyi tedavi şeklini araştırmaktır. İşte tam da bu noktada Farmakoterapi bilimi, hastalıkları tedavi etmek için ilaç kullanımına odaklanmış, Farmakoloji biliminin de içinde olan bir bilim dalı olarak bilim dünyasına katkılar sunmaktadır. Bu bilim dalı hemen hemen her tıp alanını içermektedir. Ayrıca kimya gibi pek çok bilimleri de içermektedir. Dolayısı ile birçok bilim alanı ve klinisyenin iş birliği içinde çalışmasını gerektiren bilim dalı olarak değerlendirilebilir.