GÜNCEL İŞLETME, YÖNETİM VE MUHASEBE ÇALIŞMALARI

Bu kitap, işletme, yönetim ve muhasebe alanında çalışmalar yapan değerli akademisyenler ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bölümlerden oluşmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar, insan faktörünü odak noktasına almaktadır. Bu doğrultuda insanın kazanımlarının artırılmasını amaç edinen çalışmaların yapıldığı önemli bir alandır. Sanayi devriminden sonra gerçekleşen gelişmenin en önemli etkisi insan faktörünün değerinin ne düzeyde olduğunun anlaşılmasıdır. Gelişen teknoloji, insanın değerine daha fazla odaklanılması gerektiği gerçeğini gözler önüne sermiştir. Özellikle sosyal bilimlerin içerisinde yer alan diğer alanlar gibi işletme, yönetim ve muhasebe gibi alanlarda da insanın niteliklerinin artırılmasına odaklanılmıştır. İnsana verilen önemin farklı yönlerden değerlendirildiği bu kitap genelde iktisadi ve idari bilimler literatürüne, özelde ise işletme, yönetim ve muhasebe literatürüne farklı bakış açıları kazandırmaktadır.