NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI

Kimya eğitimi alan bir öğrencinin, laboratuvarların o kendine has kokusunu içine sindirmeden tam anlamı ile Kimyager olduğu söylenemez. Dört yıllık Kimya Lisans eğitiminde laboratuvar bilgi ve pratiği temelde Analitik Kimya Laboratuvar dersleri ile kazanılır. Öyle ki bir kimyagerin mesleğini icra ettiği sürece kullanacağı teorik ve uygulamalı laboratuvar bilgilerinin büyük bir kısmı Analitik Kimya Laboratuvarı dersleri ile verilir ve mesleki yeterlilik noktasında biz kimyagerlere olan katkısı oldukça fazladır. Bu genel bakış açısı ile hazırladığımız “Analitik Kimya Laboratuvarı- I” kitabımız, bazı temel bilgiler ve laboratuvar kuralları ile birlikte, çeşitli katyon ve anyonların nitel analiz yöntemlerinin sistematik bir yaklaşımla anlatıldığı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerde, her iyon için gerekli teorik bilgiler ve deneylerin uygulanışını gösteren analiz şemaları yer almaktadır. Öğrenciler şemalarda verilen analiz basamaklarını kullanarak, kendilerine verilen bilinmeyen bir maddenin iyonik bileşenlerinin hemen hemen tamamını ayırıp tanıma imkânına kavuşurlar.

NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI

  • PROF. DR. NAZİFE ASLAN
  • ARŞ. GÖR. MUSTAFA ALİ GÜNGÖR
  • ISBN: 978-625-7636-13-1
detayliarama