FARKLI KÜLTÜRLERDE SERBEST ZAMAN

Bu çalışma altı bölüme ayrılmıştır.

Bölüm 1, konuya giriş ve çalışmanın kavramsal yapısının kısa bir açıklamasını içerir. Birinci bölümün konusu, eserle ilgili kavramsal temellerin sunulmasıdır. Bu bölümde ayrıca kültür terimini ve kültürle ilgili terimleri açıklar. Modellerin teorik karşılaştırması, hangi modelin bu eserin alt yapısını oluşturabileceği serbestzaman anlamında kültüre özgü tasarımını açıklamak için ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bunlar, serbest zaman aktivitelerinin kültüre özgü tasarımı için kültür kavramını, açıklayıcı yaklaşımı ve kültürel boyutlar modelini içerir. İkinci bölümde Hofstede’nin kültürel yaklaşım ve kültürel boyut modeli ve anlayışı bu çalışmanın ilerleyişinde büyük önem taşıdığından, daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Hofstede’nin kültür modeli, kültürü ölçülebilir kılmak ve karşılaştırmak için kullanıcıya beş boyuta dayalı eylem odaklı bir yaklaşım sunar. Bunun haricinde iki kültür araştırmacısının “Hall ve Trompenars” da kültür modelleri burada sunulmuştur. Üçüncü bölümde ve diğer 3 bölümde, ülkelere göre kültürler ve daha fazla bilgi sunulmaktadır. Her ülke için demografik bilgiler verilerek her ülkenin yemek kültürü ve hareket kültürü veya boş zaman etkinlikleri gösterilmektedir. Böylece Türkiye için yeni fikirler ve müdahaleler veya yeni iş fikirleri ortaya konulabilir. Burada ayrıca ülkeye özgü turizm ürünlerinin hedef ülkelerin beklentilerini karşılayabilmesi de sağlanmaktadır.