Fizik Eğitiminde PROBLEM ÇÖZME

Problemlerin temel nedeni ihtiyaçlardır. Problem çözmenin yolu problemi çözülebiliyor olarak görebilmektir. Bir problemin çözümünü ve sonucunu “ulaşılamaz” olarak görüyorsanız o problemi çözemezsiniz. Günümüzdeki tüm bilgiler ve teknolojik kazanımlar gerçekte birer çözülmüş problemdir. Bilim ve teknoloji alanlarında kalkınma ve ilerlemenin yolu fen bilimlerini ve fiziği seven, uğraşan, bu uğurda kafa yoran insanlarla olacaktır. Bu süreçte problem çözme çok önemli bir rol oynamaktadır. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, kendisini ve çevresini sürekli geliştirebilen, olgu ve olayları çok yönlü değerlendirebilen, takımla çalışabilen ve problemlere etkili bir biçimde çözüm getirebilen bireylerin yetiştirilmesi günümüzde neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.

Fizik Eğitiminde PROBLEM ÇÖZME

  • PROF. DR. YASİN ÜNSAL
  • PROF. DR. SELMA MOĞOL
  • ISBN: 978-625-7687-31-7